newsletter

Kuinka etätyö muuttaa tiimityöskentelyä?

in English Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Kuinka etätyö muuttaa tiimityöskentelyä? Tiimityöllä on merkittävä rooli työelämässä. Tiimityöskentelyssä korostuu niin työntekijöiden yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne kuin tavoitteiden saavutettavuus ja jokaisen työntekijän oma osaaminen. Tiimityö on parhaimmillaan, kun tiimin jäsenten kesken vallitsee luottamus ja viestintä on systemaattista ja avointa. Nämä …

Kuinka etätyö muuttaa tiimityöskentelyä? Lue lisää »

How has remote work due to the Covid-19 pandemic impacted teamwork?

suomeksi Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp How has remote work due to the Covid-19 pandemic impacted teamwork? Teamwork is an essential part of work-life. Sense of community and belonging, accomplishing set goals, as well as each team members’ unique skill set are all factors of successful teamwork. Teamwork …

How has remote work due to the Covid-19 pandemic impacted teamwork? Lue lisää »

COVID-19-pandemia on tuonut esiin tarpeen arvioida uudelleen innovaation merkityksen

in English Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp COVID-19-pandemia on tuonut esiin tarpeen arvioida uudelleen innovaation merkitystä Meneillään olevana poikkeusaikana teknologialla on ollut merkittävä rooli monen työntekijän elämässä niin etätyöhön siirtymisessä kuin itse työnteossa. Nopea siirtyminen etätyöhön ja sen pysyvyys uutena työskentelynmallina ovat kuitenkin osoittaneet, että monet työpaikat ja …

COVID-19-pandemia on tuonut esiin tarpeen arvioida uudelleen innovaation merkityksen Lue lisää »

In the aftermath of the Covid-19 pandemic, it becomes necessary to rethink the way we understand innovation

suomeksi Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp In the aftermath of the Covid-19 pandemic, it becomes necessary to rethink the way we understand innovation Technology has played a major role in making remote work possible during these exceptional times that have forced a large number of workers to work …

In the aftermath of the Covid-19 pandemic, it becomes necessary to rethink the way we understand innovation Lue lisää »

Etätyön aikakausi haastaa yritykset uudelleenmäärittelemään ja -organisoimaan fyysiset työtilat

in English Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Etätyön aikakausi haastaa yritykset uudelleenmäärittelemään ja -organisoimaan fyysiset työtilat Koronapandemia on jatkunut jo yli vuoden ja moni yritys on alkanut kyseenalaistamaan fyysisten toimistojen ja työtilojen tarpeellisuutta. Etätyöhön on sopeuduttu ja työt, jotka aiemmin vaativat fyysisen työpaikan tiloineen tai välineineen, tulevat hoidetuksi …

Etätyön aikakausi haastaa yritykset uudelleenmäärittelemään ja -organisoimaan fyysiset työtilat Lue lisää »

The era of remote work challenges companies to redefine and reorganize physical workplaces

suomeksi Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp The era of remote work challenges companies to redefine and reorganize physical workplaces The Covid-19 pandemic has lasted for over a year and many companies have begun to question the necessity of office spaces and physical workplaces. Workers have adapted to remote …

The era of remote work challenges companies to redefine and reorganize physical workplaces Lue lisää »

Etätyöntekijöiden hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä

in English Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Etätyöntekijöiden hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä Kulunut vuosi on osoittanut, että etätyö voi parhaimmillaan olla onnistunutta ja tuottavaa. Etätyöntekijöiden hyvinvoinnin taustalla on kuitenkin monia tekijöitä, jotka vaikuttavat jaksamiseen ja tuotteliaisuuden tasoon. Tällaisia ovat esimerkiksi työn sekoittuminen yksityiselämään ja riittävän sosiaalisen …

Etätyöntekijöiden hyvinvointi ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä Lue lisää »

Remote workers’ wellness and productivity go hand-in-hand

suomeksi Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Remote workers’ wellness and productivity go hand-in-hand The past year has shown that remote work can be successful and productive at best. However, given the myriad of factors that influence remote workers’ wellness, such as work interfering with personal life or lack …

Remote workers’ wellness and productivity go hand-in-hand Lue lisää »

Etätyö ja -opiskelu vaativat resilienssiä

in English Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Etätyö ja -opiskelu vaativat resilienssiä Etätyöt ja -opiskelu jatkuvat maailman tilanteen yhä ollessa epävakaa vallitsevan COVID-19-pandemian vuoksi. Viimeaikainen tutkimus on kartoittanut nopean etätyöhön siirtymisen vaikutuksia, tehokkaan etätyön elementtejä sekä etätyöhön sopeutumista niin työntekijä-, johtaja- kuin organisaatiotasolla. Tällä viikolla tarkastelussa olleiden tutkimusten …

Etätyö ja -opiskelu vaativat resilienssiä Lue lisää »

Remote working and studying require resilience

suomeksi Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on whatsapp Remote working and studying require resilience Remote working and -studying continue as the COVID-19 pandemic persists and creates uncertainty around the world. Recent research has examined different factors of successful remote work and the impact of the rapid shift to remote work …

Remote working and studying require resilience Lue lisää »