What interesting research has been published recently?

Here our researchers comment timely research related to remote work and digital organizing.

Suomalainen työelämän digitaalinen innovaatio sijoittui Napolissa järjestetyssä kansainvälisessä kilpailussa hopeasijalle.

Työskentelytavan tutkimuksesta ja kehityksestä on vastannut LUT-yliopiston tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist, joka osallistui Napolissa pidetyn ECKM-konferenssin (European Conference on Knowledge Management) yhteydessä järjestettyyn kovatasoiseen ”Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards” kilpailuun Napolissa 1.-2.9.2022. Kilpailuun jätettiin kaikkiaan kymmeniä ehdotuksia, joista 9 parasta esitettiin loppukilpailussa.

Kirsimarja Blomqvist
Professor for Knowledge management, LUT University Business School

Innovaatiota on jalostettu työpaikkojen käyttöön TYÖ2030-ohjelmassa, jossa tuotetaan uudenlaisia toimintatapoja yhdessä työpaikkojen, toimialojen ja asiantuntijoiden kanssa.

” TYÖ2030-ohjelmassa nähtiin LUT-tutkimus- ja opetustyössä kehitetty digitaalinen organisoitumismalli sosiaalisena innovaationa, jota kehitimme yhdessä eteenpäin. TYÖ2030-ohjelman aloitteesta organisoitumismalli on nyt kuvattu myös käytännönläheiseksi työkirjaksi, jonka avulla sitä voidaan levittää suomalaisille työpaikoille ja maailmalle.”

”On hienoa, miten Suomessa voimme tehdä yhteistyötä innovaatiojärjestelmän eri toimijoiden kanssa. Toimintamallin kehittämiseen liittyy paljon tutkimus- ja kehitystyötä ja sen testaukseen kompleksisten ongelmien ratkaisemiseksi on osallistunut satoja ihmisiä. TYÖ2030-ohjelman lisäksi tutkimus- ja kehitystyötämme on tukenut myös Business Finland sekä Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).”

Kokemus ja asiantuntemus yhteen pakettiin
Fast expert teams (FET) -työskentelyn ideana on tuoda nopeasti erilaista asiantuntemusta omaavat, eri paikoissa työskentelevät ihmiset yhteistyöhön haasteiden ja monisyisten tehtävien ratkaisemiseksi. FET on lyhenne englanninkielisistä sanoista Fast expert teams, eli nopeat asiantuntijaryhmät.   Tällä tarkoitetaan väliaikaista asiantuntijatiimiä, joka on koottu yhteen jonkin haastavan tehtävän ratkaisemiseksi yli ammatti- ja organisaatiorajojen.

”Organisaation sisältä ja ulkopuolelta tulevat asiantuntijat kootaan yhteen tietyn haasteen tai tehtävän ratkaisemista varten, koska heillä on juuri siihen tarvittavaa tietoa ja näkemystä. Työskentelyssä arvostetaan sekä koulutuksen että kokemuksen kerryttämää asiantuntemusta,” professori Kirsimarja Blomqvist kuvailee.

Työskentelyssä hyödynnetään digitaalisia yhteistyöalustoja. Luottamukseen ja yhteisiin toimintaperiaatteisiin perustuvaa asiantuntijayhteistyötä johdetaan aktiivisesti ja vain osa työskentelystä vaatii yhteistä aikaa. Yhteistyöalustalla keskustellaan ja jaetaan erilaisia dokumentteja, valokuvia tai videoita. Osallistujien yhteistyöhön tuomat digitaaliset aineistot tukevat eriaikaista yhteistyötä, ideointia ja uuden tiedon tuottamista. Työskentelylle on luonteenomaista innovatiivisuus ja parhaimmillaan tehtävän toimeksiantaja saa uusia ja yllättäviäkin ideoita. Toimintamallia voidaan helposti skaalata yksittäisistä ryhmistä useita ryhmiä sisältäviksi väliaikaisiksi asiantuntijayhteisöiksi, jotka toimivat ryhmien väliaikaisena kotiorganisaationa.

Työkirjasta inspiraatioita FET kytkeytyy TYÖ2030-ohjelman tavoitteeseen rakentaa Suomeen maailman paras työelämä. Kirsimarja Blomqvist on kirjoittanut TYÖ2030-ohjelman tilauksesta FET-työskentelytavasta käytännöllisen työkirjan, jota eri organisaatiot voivat hyödyntää omassa kehitystyössään.
TYÖ2030 mahdollistaa työskentelytavan kokeiluja ohjelmakauden aikana ja koordinoi FET-prosesseista saatujen tulosten ja kokemusten laajempaa levittämistä. LUT-kauppakorkeakoulu jatkaa puolestaan uusien digitaalisten yhteistyömallien tutkimusta ja kehittää FET-työskentelytapaa edelleen.
”FET on hieno resurssiviisas tapa yhteiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun sekä oppimiseen. Työkirja yhdistää erilaista tietoa ja osaamista sekä auttaa hyödyntämään digitalisuutta, tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin”, TYÖ2030 ohjelmajohtaja Sanna Kulmala kiteyttää.

Kirsimarja Blomqvist, Professor for Knowledge management, LUT University Business School

+358 40 755 1693

Sanna Kulmala, TYÖ2030-ohjelmajohtaja

+358 40 411 6378